St. Bartholomeus Parochie Voorhout St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Koren

Onze parochie heeft beschikking over zeven koren die beurtelings de vieringen in de kerk opluisteren.