St. Bartholomeus Parochie Voorhout St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Schola Cantorum

Vanuit het parochieel koor is de Schola Cantorum ontstaan.
Dit koor, bestaande uit plm. 10 heren, ondersteunt de Gregoriaansgezongen missen.
De Schola maakt organisatorisch deel uit van het parochieel koor.
De repetities zijn op donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Roef.

Voor meer informatie:
mail


Fotografe: Hella Radic-Hoogland