St. Bartholomeus Parochie Voorhout St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Parochieel koor

Het parochieel koor is een gemengd dames- en herenkoor, dat regelmatig de vieringen met gezang opluistert en ondersteunt.
Het koor bestaat uit plm. 40 leden.
De repetities zijn op donderdagavond
van 19.45 uur tot 21.30 uur in de Roef.

Voor meer informatie:
mail