St. Bartholomeus Parochie Voorhout St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Het Middenkoor

Het Middenkoor is eind oktober 1999 van start gegaan.
Het bestaat uit 32 leden met als dirigent Marinus Links. Tijdens de repetities worden we achter de piano begeleid door Maria Meeuwenoord en tijdens uitvoeringen zit Pieter Valkema op die plek.

Het Middenkoor heeft een eigen plek binnen onze parochiekern.
Met een tekstgroep en een liedjescommissie verzorgt het koor de vieringen met eigentijdse muziek en een vernieuwend karakter.
Er wordt regelmatig 4-stemmig gezongen in het Nederlands, Engels en Latijn.

Vaste vieringen die door Het Middenkoor verzorgd worden zijn Allerzielen en de Carnavals- viering. De kerstviering wordt regelmatig in samenwerking met het jongerenkoor Barth- Westenwind verzorgd.

De leeftijd van de leden varieert van ca. 30 tot 60 +.
Het is niet zozeer de leeftijd die de keuze voor dit koor bepaalt, maar ook de onderlinge gezelligheid en het je ‘thuis’ voelen in het koor.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de St. Bartholomeuskerk.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Nieuwsgierig? Kom gerust een keer kijken tijdens onze repetitie.

Lees meer...

Voor meer informatie:
mail