St. Bartholomeus Parochie Voorhout St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Golden Harvest

Dit koor vindt haar oorsprong bij
de Bond van Ouderen
en is daar nog steeds een onderdeel van.
Het koor, dat haar leden werft onder de ouderen, treedt ook met regelmaat op
in diverse woonzorgcentra en in onze kerk.
Het koor repeteert op vrijdagmiddag
van 15.00 uur tot 16.15 uur in “De Roef”.

Voor meer informatie:
mail