St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Eerste Heilige Communie


In groep 4 van de basisschool of op 8 9 jarige leeftijd worden de kinderen door de Parochie uitgenodigd om deel te gaan nemen aan de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie.

In samenwerking met de drie Rooms Katholieke scholen in Voorhout zet de Communie Werkgroep zich in om de kinderen voor te bereiden op deze feestelijke gebeurtenis.

Ook u als ouder of verzorger heeft hierin een belangrijk aandeel, wij nodigen u dan ook te zijner tijd uit voor twee ouderavonden in De Roef. Ook de deelname aan gezinsmissen en andere eucharistievieringen zijn belangrijk bij de voorbereiding van de kinderen.

Wanneer uw kind niet verbonden is aan een Katholieke school in Voorhout worden de voorbereidingen gedaan in De Roef.  Hiervoor zijn acht dinsdagmiddagen gekozen verspreid over januari tot en met maart. Hiervoor kunt u uw kind opgeven bij het secretariaat van onze parochie.


Aanmeldingsformulier Communie 2017

Communiekalender 2016-2017

Voor meer informatie
mail