St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Contact

Het parochiesecretariaat:
Het parochiesecretariaat is gevestigd in “De Roef” en is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout

 

0252 – 211372
0252-227936
stbartholomeus@rkvoorhout.nl
 

Giro- en bankrekeningen van de Parochie:

Girorekening: NL32INGB0000301405
     
Bankrekening: -Rabobank: NL28RABO0366002570
  -ABN Amro:

NL47ABNA0812076923

Voor uw kerkbijdragen:
Girorekening: NL53INGB0002530087
Bankrekening NL49RABOo366000349

Pastores

Pastoor

Theo Blokland

mail


 

Pastor

Marion Claassens

mail

 


Webredactie

Heeft u iets te melden wat misschien wel de moeite waard is om op de site te plaatsen,
dan kunt u contact opnemen met de webredactie.
Dit geldt ook als u vragen of opmerkingen heeft.

Voor meer informatie:mail

Redactie:

Wim van Kesteren
 

Webmaster:

Cécile Hünteler

 

Foto's verzorgd door:

Hubert Heuzen
 


Contactpersonen e-maillijst

Hier vindt u de lijst met e-mail adressen van alle contactpersonen.

Contactpersoon: E-mail adres:
   
parochiesecretariaat secretariaat@rkvoorhout.nl 
webredactie webredactie@rkvoorhout.nl
webmaster webmaster@rkvoorhout.nl
   
pastoor Blokland pastorblokland@parochiesintmaarten.nl
pastor Claassens pastorclaassens@parochiesintmaarten.nl
   
pastoraatgroep pastoraatgroep@rkvoorhout.nl
commissie beheer commissiebeheer@rkvoorhout.nl
commissie pastoraal commissiepastoraal@rkvoorhout.nl
   
   
werkgroepen:  
avondwake avondwake@rkvoorhout.nl 
bibliotheek bibliotheek@rkvoorhout.nl 
cantores coordinatorvieringen@rkvoorhout.nl
collectantengroep collectanten@rkvoorhout.nl
Cursus aanbod cursus@rkvoorhout.nl
diaconie diaconie@rkvoorhout.nl 
doop doopwerkgroep@rkvoorhout.nl 
Eerste Heilige Communie eerstecommuniegroep@rkvoorhout.nl
gezinsmis gezinsmis@rkvoorhout.nl 
handreiking - bij verbroken relaties verbrokenrelaties@rkvoorhout.nl 
huwelijksvoorbereiding huwelijksvoorbereiding@rkvoorhout.nl
jongerenpastoraat jongerenpastoraat@rkvoorhout.nl 
kerkbijdragen kerkbijdrage@rkvoorhout.nl 
kindercrèche creche@rkvoorhout.nl 
kinderwoorddienst kinderwoorddienst@rkvoorhout.nl 
kosters kosters@rkvoorhout.nl
lectoren lectoren@rkvoorhout.nl
liederen & liturgie coordinatorvieringen@rkvoorhout.nl
lourdesgroep lourdesgroep@rkvoorhout.nl
misdienaars & acolieten misdienaars@rkvoorhout.nl 
MOV mov@rkvoorhout.nl 
organisten en dirigenten coordinatorvieringen@rkvoorhout.nl
overleg scholen overlegscholen@rkvoorhout.nl
parochieblad redactie@rkvoorhout.nl
Paveivo paveivo@rkvoorhout.nl
P.C.I. pci@rkvoorhout.nl 
Rafaëlgroep -
nazorg na overlijden
rafaelgroep@rkvoorhout.nl
rozenkrans bidden rozenkrans@rkvoorhout.nl 
schone kerk schonekerk@rkvoorhout.nl 
schone Roef schoneroef@rkvoorhout.nl
verhuur gebouwen verhuur@rkvoorhout.nl 
vieringenrooster coordinatorvieringen@rkvoorhout.nl
volwassenenkatechese catechese@rkvoorhout.nl 
vormsel vormsel@rkvoorhout.nl 
welkomsgroep welkomst@rkvoorhout.nl 
ziekenbezoek ziekenbezoek@rkvoorhout.nl
   
Koren:  
Dameszangkoor dameskoor@rkvoorhout.nl 
Golden Harvest goldenharvest@rkvoorhout.nl 
Jongerenkoor jongerenkoor@rkvoorhout.nl 
Kinderkoor kinderkoor@rkvoorhout.nl 
Middenkoor middenkoor@rkvoorhout.nl
Parochie koor parochiekoor@rkvoorhout.nl
Schola cantorum scholacantorum@rkvoorhout.nl