St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuws

Het laatste nieuws


Bartholomeuszondag: een mooie start van het nieuwe werkjaar.

Zondag 17 september is met een plechtige eucharistieviering het feest van onze patroonheilige St. Bartholomeus gevierd en daarmee is tevens het startsein gegeven voor een nieuw werkjaar in onze parochiekern. De voorganger van deze viering, pastor Blokland, hield een mooie, inspirerende overweging met als rode draad: heel Voorhout bidt en bouwt aan een gemeenschap waar de liefde voor elkaar het allerbelangrijkste is. Het Parochiekoor heeft op een prachtige wijze de Deutsche Messe van Schubert ten gehore gebracht en aan het eind van de viering is de collectantenwerkgroep letterlijk in het zonnetje gezet om daarmee onze dank tot uiting te brengen aan alle werkgroepen die onze parochiekern rijk is en hen weer alle inspiratie en motivatie toe te wensen in het nieuwe werkjaar. Na afloop van de viering was er gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten op het kerkplein.

Klik hier voor de foto's.

 


Aandacht voor ouders (opa's en oma's) die te maken hebben met een scheiding in hun gezin

Wanneer ouders te maken hebben met een scheiding van een van hun kinderen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is erg zwaar om het verdriet en vaak ook de ontreddering van uw kind en kleinkinderen aan te moeten zien. Daarnaast hebt u ook zelf verdriet om wat niet meer is. Maar u kunt ook boos zijn op degene die het gezin verlaat of zich ernstig zorgen maken over hoe alles nu verder moet. In het ergste geval heeft de scheiding gevolgen voor het contact tussen u en de kleinkinderen en mag u hen niet meer zien. En dan?

Al deze situaties kunnen vragen oproepen bij u: waar doe ik goed aan, hoe kan ik mijn kind en kleinkinderen helpen, hoe houd ik contact met mijn kleinkinderen ook al mag ik hen niet meer zien etc.

De werkgroep Verbroken Relaties vanuit de parochiekern St. Bartholomeus wil aan al deze vragen en emoties aandacht geven en u tot steun zijn.

Wij realiseren ons dat het niet makkelijk is om over deze dingen met "vreemden" te spreken. Toch zou het u goed kunnen doen uw hart te luchten. Wij behandelen het gesprek vertrouwelijk.

Mocht u met een van ons persoonlijk willen spreken of vragen hebben n.a.v. dit stukje, mail of bel dan naar Lyda Prins (lydaprins@ziggo.nl, 0252-702287) of Leonny v. Kesteren (leonvankesteren@online.nl, 06-22816104)

 


Voor hetzelfde geld geef je meer...

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat velen jaarlijks onze parochie ondersteunen met hun giften of kerkbijdragen. Vanzelfsprekend laten wij geheel aan u over wat en hoe u wilt bijdragen.
Toch brengen wij graag een mogelijkheid onder uw aandacht om mťťr bij te dragen zonder dat het u extra geld kost...
Deze mogelijkheid is een gift in de vorm van een "periodieke gift" hetgeen vastgelegd wordt in de vorm van een overeenkomst.

Graag geven wij over de verschillende facetten van deze manier uitleg en geven hem u tevens in overweging.

Klik hier voor het hele bericht.

Klik hier voor een model betalingsvolmacht.

Klik hier voor een model overeenkomst.

 


PCI (Parochieel Caritatieve Instelling) VOORHOUT

Vroeger had de kerk een belangrijke plaats in onze samenleving. Op grond van de armenwet uit 1854 rekende zij het tot haar taak voor haar noodlijdende leden te zorgen.
Iedere parochie kende haar eigen parochieel armenbestuur. Daar waar de overheid niet kon helpen, hielp de kerk. In de 50er jaren kwam een stroom sociale voorzieningen, waarvan de bijstandswet van 1965 een belangrijke was. Hierdoor werd de oorspronkelijke taak van de armenbesturen nagenoeg geheel door de overheid overgenomen. Tegenwoordig echter trekt de overheid zich steeds meer terug als het gaat om financiŽle hulp aan mensen die dat hard nodig hebben.
De PCI Voorhout is een zelfstandig kerkrechtelijk rechtspersoon en is actief binnen de parochiekern St.-Bartholomeus. Samen met vrijwilligers en bestuursleden doen zij aan Caritas.
Caritas is Latijn voor naastenliefde en liefdadigheid. Haar doel is om mensen in nood te voorzien van primair belangrijke levensbehoeften, zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leiden.
De groep mensen in onze parochie, dat een financieel steuntje nodig heeft, is groeiend en de financiŽle middelen van de PCI zijn beperkt.

Het werk van de PCI werk bestaat uit:

  • het actief opsporen van mensen in nood
  • hen bezoeken
  • een luisterend oor bieden
  • hun aanvraag voor financiŽle/materiŽle steun begeleiden.

Dit doen we op basis van individuele hulpverzoeken.

U kunt op verschillende manieren bijdragen om de financiŽle middelen van de PCI Voorhout te vergroten:
U kunt de PCI steunen met een donatie of schenking.
U kunt uw bijdrage storten op het PCI rekeningnummer NL97 RABO 0366 0022 01 t.n.v. PCI Voorhout.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kent u personen in uw omgeving die financieel in de knel zitten? Of betreft het uzelf? Laat het ons weten. We proberen u te helpen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat tel. 211372.

 


De Kerkradio

Velen van u gaan regelmatig naar de kerk om daar aanwezig te zijn bij diverse kerkdiensten.
Nu komt het natuurlijk wel eens voor dat u door omstandigheden niet naar de kerk kunt.
Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals ziekte (voor korte of langere duur), maar ook als u minder mobiel bent of als het gewoon niet uitkomt.
De kerkradio is dan een prima middel om contact met de parochiegemeenschap te houden.

Klik hier voor meer informatie over de kerkadio.