St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuws

Het laatste nieuws


Kerkenveiling Bartholomeuskerk 2017

Afgelopen vrijdagavond 12 mei vond bij “Cheers” de jaarlijkse kerkenveiling plaats van Bartholomeusparochie in Voorhout. Deze kerk is onderdeel van de clusterparochie St. Maarten. De veiling moest even op gang komen, maar al snel gingen de artikelen als van ouds van de hand. Zo rond de klok van half tien, toen de eerste 100 nummers geveild waren, werd het gezellig druk in de zaal en kwam er nog meer tempo in de veiling. De prijzen gingen toen ook wat omhoog wat er voor zorgde dat een barbecue-tegoedbon voor 5 personen al gauw € 130,00 opbracht. Voor de Paaskaars werd dit jaar € 550,00 geboden. De dinerbonnen, lunchbonnen en bepaalde bollen-pakketten, bleven de hele avond lekker van de hand gaan, wat de opbrengst weer goed maakte. De laatste bos paling werd zelfs nog verkocht voor € 150,00.

De voorzitter van het Paveivocomité, Maarten v.d. Nouland, kon dan ook rond kwart voor één een eindbedrag van € 43.775,00 bekend maken. Een bedrag dat bijna gelijk was aan de opbrengst van afgelopen jaar.

Het Paveivocomité

 


Palmpasen 2017

Op zondag 9 april is het feest van Palmpasen weer uitbundig gevierd. Voor het eerst was er geen gezinsviering, maar hebben de kinderen in samenwerking met kinderen en begeleiders van de Kleine Kerk tijdens een speciale kinderwoorddienst in de Verdieping geluisterd naar het verhaal van Palmpasen. Daarna hebben zij hun Palmpasenstok verder afgemaakt met allerlei lekkers en leuks.

Ongeveer 100 kinderen waren daarbij aanwezig. Natuurlijk mocht ook de drumfanfare St. Cecilia niet ontbreken. Zij zorgden voor een muzikaal rondje door beide kerken, waarna een rondgang door het dorp volgde. Daarna hebben de kinderen hun Palmpaasstok weggebracht naar een zieke of oudere medemens, die daar ongetwijfeld heel blij mee zijn gemaakt.

 


Onderscheidingen in Voorhout

Tijdens de viering van 2 april jl. ontvingen twee koorleden van het Voorhoutse Parochiekoor namens de Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek van het bisdom Rotterdam de gouden eremedaille van de NSGV ( Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging).
Met deze onderscheiding worden koorleden, organisten en dirigenten geëerd die gedurende vele jaren met hart en ziel een bijdrage hebben geleverd aan de kerkmuziek.

Dit keer viel deze eer nu te beurt aan Br. Augustinus van Veen die 45 jaar lang in onze parochie gezongen heeft en nu gaat genieten van zijn pensioen. Gezien zijn hoge leeftijd vindt hij het mooi geweest. Hij was een trouw lid die geen viering of repetitie oversloeg. Zo zong hij in het Herenkoor dat later het Parochiekoor werd, was daarnaast lid van de Schola Cantorum en van het Gelegenheidskoor.

Ook Jan Angevaare werd gehuldigd voor het feit dat hij 70 (!) jaar koorzanger is. Ook hij zong in dezelfde koren als Br. Augustinus, en zij stonden altijd naast elkaar. De onderscheiding van de NSGV was voor beiden een complete verrassing, waarvan ze zichtbaar genoten hebben. Pastor Owel spelde hen de bijbehorende versierselen op.
Ze kregen er ook nog een ingelijste oorkonde en een prachtig boeket bij. Wij zullen ze missen, want het waren ook nog twee zeer gewaardeerde tenoren. Jan Oostdam, de voorzitter van het koor, feliciteerde hen met de onderscheidingen, dankte hen voor hun jarenlange trouwe dienst en wenste hen nog vele jaren in goede gezondheid, waarna applaus volgde en een “Lang zullen ze leven” klonk.

 


Aandacht voor ouders (opa's en oma's) die te maken hebben met een scheiding in hun gezin

Wanneer ouders te maken hebben met een scheiding van een van hun kinderen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is erg zwaar om het verdriet en vaak ook de ontreddering van uw kind en kleinkinderen aan te moeten zien. Daarnaast hebt u ook zelf verdriet om wat niet meer is. Maar u kunt ook boos zijn op degene die het gezin verlaat of zich ernstig zorgen maken over hoe alles nu verder moet. In het ergste geval heeft de scheiding gevolgen voor het contact tussen u en de kleinkinderen en mag u hen niet meer zien. En dan?

Al deze situaties kunnen vragen oproepen bij u: waar doe ik goed aan, hoe kan ik mijn kind en kleinkinderen helpen, hoe houd ik contact met mijn kleinkinderen ook al mag ik hen niet meer zien etc.

De werkgroep Verbroken Relaties vanuit de parochiekern St. Bartholomeus wil aan al deze vragen en emoties aandacht geven en u tot steun zijn.

Wij realiseren ons dat het niet makkelijk is om over deze dingen met "vreemden" te spreken. Toch zou het u goed kunnen doen uw hart te luchten. Wij behandelen het gesprek vertrouwelijk.

Mocht u met een van ons persoonlijk willen spreken of vragen hebben n.a.v. dit stukje, mail of bel dan naar Lyda Prins (lydaprins@ziggo.nl, 0252-702287) of Leonny v. Kesteren (leonvankesteren@online.nl, 06-22816104)

 


Voor hetzelfde geld geef je meer...

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat velen jaarlijks onze parochie ondersteunen met hun giften of kerkbijdragen. Vanzelfsprekend laten wij geheel aan u over wat en hoe u wilt bijdragen.
Toch brengen wij graag een mogelijkheid onder uw aandacht om méér bij te dragen zonder dat het u extra geld kost...
Deze mogelijkheid is een gift in de vorm van een "periodieke gift" hetgeen vastgelegd wordt in de vorm van een overeenkomst.

Graag geven wij over de verschillende facetten van deze manier uitleg en geven hem u tevens in overweging.

Klik hier voor het hele bericht.

Klik hier voor een model betalingsvolmacht.

Klik hier voor een model overeenkomst.

 


PCI (Parochieel Caritatieve Instelling) VOORHOUT

Vroeger had de kerk een belangrijke plaats in onze samenleving. Op grond van de armenwet uit 1854 rekende zij het tot haar taak voor haar noodlijdende leden te zorgen.
Iedere parochie kende haar eigen parochieel armenbestuur. Daar waar de overheid niet kon helpen, hielp de kerk. In de 50er jaren kwam een stroom sociale voorzieningen, waarvan de bijstandswet van 1965 een belangrijke was. Hierdoor werd de oorspronkelijke taak van de armenbesturen nagenoeg geheel door de overheid overgenomen. Tegenwoordig echter trekt de overheid zich steeds meer terug als het gaat om financiële hulp aan mensen die dat hard nodig hebben.
De PCI Voorhout is een zelfstandig kerkrechtelijk rechtspersoon en is actief binnen de parochiekern St.-Bartholomeus. Samen met vrijwilligers en bestuursleden doen zij aan Caritas.
Caritas is Latijn voor naastenliefde en liefdadigheid. Haar doel is om mensen in nood te voorzien van primair belangrijke levensbehoeften, zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leiden.
De groep mensen in onze parochie, dat een financieel steuntje nodig heeft, is groeiend en de financiële middelen van de PCI zijn beperkt.

Het werk van de PCI werk bestaat uit:

  • het actief opsporen van mensen in nood
  • hen bezoeken
  • een luisterend oor bieden
  • hun aanvraag voor financiële/materiële steun begeleiden.

Dit doen we op basis van individuele hulpverzoeken.

U kunt op verschillende manieren bijdragen om de financiële middelen van de PCI Voorhout te vergroten:
U kunt de PCI steunen met een donatie of schenking.
U kunt uw bijdrage storten op het PCI rekeningnummer NL97 RABO 0366 0022 01 t.n.v. PCI Voorhout.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kent u personen in uw omgeving die financieel in de knel zitten? Of betreft het uzelf? Laat het ons weten. We proberen u te helpen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat tel. 211372.

 


De Kerkradio

Velen van u gaan regelmatig naar de kerk om daar aanwezig te zijn bij diverse kerkdiensten.
Nu komt het natuurlijk wel eens voor dat u door omstandigheden niet naar de kerk kunt.
Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals ziekte (voor korte of langere duur), maar ook als u minder mobiel bent of als het gewoon niet uitkomt.
De kerkradio is dan een prima middel om contact met de parochiegemeenschap te houden.

Klik hier voor meer informatie over de kerkadio.