St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuws

Het laatste nieuws


 

IN DE PERIODE VAN

12 JUNI T/M 11 AUGUSTUS

IS HET SECRETARIAAT WEGENS VAKANTIE

ALLEEN GEOPEND OP

MAANDAG Ė WOENSDAG Ė VRIJDAG

VAN 9:00 TOT 11:00 UUR.

 


Terugblik Vastenactie 2017

De werkgroep MOV kan terugkijken op een zeer geslaagde vastenactie.
Het thema van dit jaar: 'geef geld voor minder geweld' was niet het gemakkelijkste om uit te leggen aan de schooljeugd. Dit weerhield hen er niet van om zich belangeloos in te zetten voor de kinderen in San Salvador.
Guusje van de Andreasschool schreef het volgende:

"Ik ben langs de deuren geweest en heb lege flessen opgehaald. Andere kinderen hebben heitje voor een karweitje gedaan. We moesten kinderen van El Salvador helpen, want daar zijn drugsbendes. Daarom kunnen de kinderen niet veilig over straat en daarom zijn er nu jeugdhuizen met activiteiten voor de kinderen."

Miekje vult aan:

"De kinderen daar kunnen niet veilig op straat spelen want daar zijn drugsbendes en dan kunnen ze zeggen dat ze bij hen aan moeten sluiten en dat willen ze voorkomen, anders blijft het bestaan Met de hele school hebben we Ä952,52 opgehaald en we hebben 27 jeugdbendes verslagen."

Voor het hele bericht klik hier.

 


Vormsel 2017

Zondag 11 juni hebben 22 jongeren uit de Sint Bartholomeus kern en 4 jongeren uit de kernen Sint Jeroen en Maria ter Zee het sacrament van het vormsel in de Sint Bartholomeuskerk ontvangen.
Vormheer namens bisschop van den Hende was pater van Ulden.
Het was een mooie viering waarbij het Mannakoor uit de Sint Victor kern inspirerende liederen zong. Zo vierden wij parochiebreed, als parochie Sint Maarten, met elkaar dit grote feest.
Wij willen de jongeren en hun families hartelijk feliciteren met deze belangrijke stap op hun gelovige weg en hopen hen nog vaak te zien.

Dank aan Brigitte Vonk van de vormselwerkgroep.

Namens de pastoraatsgroepen en het pastorale team,
Pastor Marion Claassens

 


Foto: Richard Hijdra

Barth-Westenwind bij het Nationaal Jongerenkorenfestival

Tijdens de 28e editie van het Nationaal Jongerenkorenfestival in de St. Bavokerk te Rijsbergen (10/11 juni 2017) viel ons jongerenkoor in de prijzen. Het Voorhoutse Barth-Westenwind onder leiding van Maarten van Wijk werd eerste in de B-competitie, en mag daardoor volgend jaar meedoen in de A-competitie.

De jury loofde bij Barth-Westenwind vooral dat dit koor liet zien dat je ook als kleiner koor heel veel uit die groep kan halen.

Ruim 400 jongeren en 50 kinderen hebben deelgenomen aan dit weekend. Het festival stimuleert de jongeren om te blijven deelnemen aan het zingen in kerkkoren.

Wil je ons Barth-Westenwind live horen? Dat kan! Tijdens de slotviering (10:00) van zondag 25 juni in de Bartholomeuskerk in Voorhout zullen zij o.a. de Rijsbergen liederen ten gehore brengen! Misschien tot dan!

 


Aandacht voor ouders (opa's en oma's) die te maken hebben met een scheiding in hun gezin

Wanneer ouders te maken hebben met een scheiding van een van hun kinderen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is erg zwaar om het verdriet en vaak ook de ontreddering van uw kind en kleinkinderen aan te moeten zien. Daarnaast hebt u ook zelf verdriet om wat niet meer is. Maar u kunt ook boos zijn op degene die het gezin verlaat of zich ernstig zorgen maken over hoe alles nu verder moet. In het ergste geval heeft de scheiding gevolgen voor het contact tussen u en de kleinkinderen en mag u hen niet meer zien. En dan?

Al deze situaties kunnen vragen oproepen bij u: waar doe ik goed aan, hoe kan ik mijn kind en kleinkinderen helpen, hoe houd ik contact met mijn kleinkinderen ook al mag ik hen niet meer zien etc.

De werkgroep Verbroken Relaties vanuit de parochiekern St. Bartholomeus wil aan al deze vragen en emoties aandacht geven en u tot steun zijn.

Wij realiseren ons dat het niet makkelijk is om over deze dingen met "vreemden" te spreken. Toch zou het u goed kunnen doen uw hart te luchten. Wij behandelen het gesprek vertrouwelijk.

Mocht u met een van ons persoonlijk willen spreken of vragen hebben n.a.v. dit stukje, mail of bel dan naar Lyda Prins (lydaprins@ziggo.nl, 0252-702287) of Leonny v. Kesteren (leonvankesteren@online.nl, 06-22816104)

 


Voor hetzelfde geld geef je meer...

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat velen jaarlijks onze parochie ondersteunen met hun giften of kerkbijdragen. Vanzelfsprekend laten wij geheel aan u over wat en hoe u wilt bijdragen.
Toch brengen wij graag een mogelijkheid onder uw aandacht om mťťr bij te dragen zonder dat het u extra geld kost...
Deze mogelijkheid is een gift in de vorm van een "periodieke gift" hetgeen vastgelegd wordt in de vorm van een overeenkomst.

Graag geven wij over de verschillende facetten van deze manier uitleg en geven hem u tevens in overweging.

Klik hier voor het hele bericht.

Klik hier voor een model betalingsvolmacht.

Klik hier voor een model overeenkomst.

 


PCI (Parochieel Caritatieve Instelling) VOORHOUT

Vroeger had de kerk een belangrijke plaats in onze samenleving. Op grond van de armenwet uit 1854 rekende zij het tot haar taak voor haar noodlijdende leden te zorgen.
Iedere parochie kende haar eigen parochieel armenbestuur. Daar waar de overheid niet kon helpen, hielp de kerk. In de 50er jaren kwam een stroom sociale voorzieningen, waarvan de bijstandswet van 1965 een belangrijke was. Hierdoor werd de oorspronkelijke taak van de armenbesturen nagenoeg geheel door de overheid overgenomen. Tegenwoordig echter trekt de overheid zich steeds meer terug als het gaat om financiŽle hulp aan mensen die dat hard nodig hebben.
De PCI Voorhout is een zelfstandig kerkrechtelijk rechtspersoon en is actief binnen de parochiekern St.-Bartholomeus. Samen met vrijwilligers en bestuursleden doen zij aan Caritas.
Caritas is Latijn voor naastenliefde en liefdadigheid. Haar doel is om mensen in nood te voorzien van primair belangrijke levensbehoeften, zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leiden.
De groep mensen in onze parochie, dat een financieel steuntje nodig heeft, is groeiend en de financiŽle middelen van de PCI zijn beperkt.

Het werk van de PCI werk bestaat uit:

  • het actief opsporen van mensen in nood
  • hen bezoeken
  • een luisterend oor bieden
  • hun aanvraag voor financiŽle/materiŽle steun begeleiden.

Dit doen we op basis van individuele hulpverzoeken.

U kunt op verschillende manieren bijdragen om de financiŽle middelen van de PCI Voorhout te vergroten:
U kunt de PCI steunen met een donatie of schenking.
U kunt uw bijdrage storten op het PCI rekeningnummer NL97 RABO 0366 0022 01 t.n.v. PCI Voorhout.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kent u personen in uw omgeving die financieel in de knel zitten? Of betreft het uzelf? Laat het ons weten. We proberen u te helpen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat tel. 211372.

 


De Kerkradio

Velen van u gaan regelmatig naar de kerk om daar aanwezig te zijn bij diverse kerkdiensten.
Nu komt het natuurlijk wel eens voor dat u door omstandigheden niet naar de kerk kunt.
Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals ziekte (voor korte of langere duur), maar ook als u minder mobiel bent of als het gewoon niet uitkomt.
De kerkradio is dan een prima middel om contact met de parochiegemeenschap te houden.

Klik hier voor meer informatie over de kerkadio.